Etusivu » Westenergy Oy:n esimerkki

Westenergyssä läheltä piti -tilanteet puidaan aamupalavereissa

Jaa sivu:

Miksi jokaisesta läheltä piti -tilanteesta tulisi raportoida? Eihän mitään ehtinyt tapahtua? Kukaan ei loukkaantunut, eikä materiaalivahinkoakaan sattunut?

– Vaara- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja analysointi ovat oleellinen osa ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Ne toimivat moniulotteisesti myös mitattaessa turvallisuustyön aktiivisuutta, sanoo Vaasan lähellä toimivan Westenergy Oy Ab:n toimitusjohtajalla Olli Alhoniemi.

Westenergyssä työturvallisuus on ollut tärkeä osa työpaikan arkea alusta asti. Huhtikuussa 2018 yritys sai Työterveyslaitoksen ”Nolla tapaturmaa” -foorumin korkeimman luokituksen. Työtapaturmia ei ole ollut 2,5 vuoteen ja sairauspoissaolotkin ovat alle 3 prosenttia.

Foorumi myöntää joka vuosi jäsentyöpaikoilleen tasoluokituksia menestyksekkään työturvallisuustoiminnan perusteella. Luokitus toimii apuna turvallisuustason kehityksen seurannassa. Vuonna 2018 korkeimman luokituksen sai kaikkiaan 78 työpaikkaa.

– Mitään laskelmia turvallisuustyön taloudellisesta kannattavuudesta ei ole tehty, mutta mielestämme tämä on monestakin syystä arvokasta työtä terveen, motivoituneen ja osaavan henkilökunnan eteen, toimitusjohtaja Alhoniemi perustelee johtamana yrityksen turvallisuusstrategiaa.
– Haluamme, että kaikki pääsevät joka päivä terveinä ja turvallisesti kotiin perheidensä ja omaistensa luokse. Tämä on tärkeä asia työilmapiirin kannalta. Yrityksen kannalta tärkeää on, että osaava, ammattitaitoinen ja arvokas henkilökuntamme pysyy työkuntoisena mahdollisimman hyvin, Alhoniemi jatkaa.

Kaikki, myös ulkopuoliset raportoivat

Westenergy omistaa ja ylläpitää modernia jätteenpolttolaitosta, jossa hyödynnetään syntypaikkalajiteltua kierrätykseen kelpaamatonta polttokelpoista yhdyskuntajätettä. Vuonna 2012 valmistunut laitos sijaitsee Mustasaaressa, Vaasan lähellä.

Yrityksen turvallisuuskulttuuria on nostettu määrätietoisesti esimerkiksi järjestämällä turvavartteja ja -kierroksia säännöllisesti, panostamalla suojaimiin ja turvavälineisiin, kiinnittämällä huomiota työtapoihin ja kouluttamalla henkilökuntaa.

Yksi tärkeä tekijä työturvallisuuden parantamisessa on ollut vaara- ja läheltä piti -tilanteista raportointiin kannustaminen. Tällaisia ilmoituksia tehdään yrityksessä nykyään noin 150 vuodessa. Ilmoituksia voivat tehdä kaikki, myös ulkopuoliset ollessaan laitoksella.

– Ilmoituksia voi tehdä kuka tahansa, mielellään kirjallisesti mutta myös suullisesti, jolloin joku muu kirjaa sen viimeistään aamupalaverissa. Vakavimmista eli mahdollisesti tapaturmaan johtavista tapauksista suoritetaan erillinen tutkinta.
– Kaikki havainnot käydään läpi aamupalaverissa ja laaditaan toimet mahdollisen uhkan poistamiseksi. Aamupalaveriin osallistuvat myös yrityksen johto eli tuotantopäällikkö, kunnossapitopäällikkö ja toimitusjohtaja, Alhoniemi kuvaa yrityksen käytäntöä.

Yksikin tapaturma pilaa hyvän historian

Alhoniemen mukaan turvallisuusasioita käsitellään myös kuukausipalaverissa.

– Kaikki turvallisuustapahtumat raportoidaan yrityksen hallitukselle. Turvallisuusasiat ovat niin ikään osa työntekijöiden bonusohjelmaa. Turvallisuushavaintoihin ja läheltä piti -tilanteista raportointiin kannustetaan erilaisilla ohjelmilla, joihin liittyy pienimuotoista palkitsemista.

Westenergy on sitoutunut OHSAS 18001 työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä (TTT) mutta on nyt korvaamassa sitä uudemmalla eli ISO 45001 -standardilla, joka painottaa muun muassa ylimmän johdon sitoutumista, työntekijöiden osallistumista, riskien hallintaa ja toiminnan parantamiseen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden yhdistämistä organisaation liiketoimintaprosesseihin.

Vaikka Westenergy kulkeekin työturvallisuudessa kärkijoukoissa, se ei tarkoita, että työ olisi jo tehty ja nyt voitaisiin jäädä nauttimaan onnistumisesta.

– Oikeastaan päinvastoin. Työ jatkuu. Mitä pidempää kuluu ilman työtapaturmia, sitä enemmän pitää tehdä töitä sen eteen, ettei tapaturmia sattuisi. Jokainen tapaturma on liikaa, ja yksi tapaturma pilaa koko hyvän historian. Eikä tätä työtä tehdä hyvien tilastojen vaan työntekijöiden turvallisuuden takia, toimitusjohtaja Olli Alhoniemi korostaa.
Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä
Scroll to Top